Rağbet - Herkes için dans
Dans sanatı eski zamanlardan beri mevcuttu, fakat zamanla, görevleri ve işlevleri, genel kabul gören